Trafo Kunsthall / Margareta Bergman / Hemmelighetstilstanden (2018)