TEGNERFORBUNDET / VANNA BOWLES / Människor och djur (2021)