KUNST i OFFENTLIGE ROM (KORO) / DIVERSE PROSJEKTER (2017)